Företag - Kina

En företagare som är intresserad av att etablera sin verksamhet i Kina kan ta kontakt med Business Sweden för konsultation och vägledning. 2013 gick exportrådet samman med Invest Sweden och bildade den gemensamma organisationen Business Sweden, vars främsta uppgift är att hjälpa svenska företag att etablera sig på utländska marknader. Business Sweden analyserar marknaden och hjälper till med strategier för att ta sig in på den ibland komplexa kinesiska marknaden.

Dagens industri
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Kammarkollegiet

Kinesiska företagsmarknaden

Det finns över 500 svenska företag med verksamhet i Kina idag, och Business Sweden har hjälpt över hälften av dessa att lyckas på den kinesiska marknaden. Organisationen fungerar som ett stöd och kan erbjuda kontorsplatser, hjälp med bokföring och administration till nya företag. Kina är världens största ekonomi. Landet ligger i östra Asien och har en befolkning på över 1 miljard människor. Statsskicket är enpartistat och valutan heter Yuan Remnibi. Kina är Sveriges i särklass största handelspartner i Asien, och exporterar varor och tjänster för nära 40 miljarder per år, samt importerar för över 50 miljarder. Den största exporten till Kina består av maskiner, kläder, papper, järn och stål. Det går mycket bra för svenska företag som har verksamhet i Kina, visar en undersökning som Svenska handelskammaren gjort.

Svenska företag i Kina

Den vanligaste typen av företag i Kina är producerande verkstadsindustrier, men det börjar bli allt vanligare med service- och tjänsteföretag som etablerar sig. Svenska Handelskammaren har kontor i Peking och Shanghai, och jobbar för att främja affärsrelationerna mellan Sverige och Kina. Detta gör man genom nätverksbyggande, lobbying och informationsarrangemang. På grund av Kinas starkt växande medelklass kan man se en ny konsumtionstrend som håller på att blomma upp. Efterfrågan på möbler, design, mode och livsmedel blir allt större och Business Sweden ser ett tydligt ökande behov av företag inom dessa områden inom de kommande åren. För svenska företag som är inriktade på den kinesiska försäljningsmarknaden ser framtiden ljus ut.